Podania przyjęte

Tu znajdują się rozpatrzone pozytywnie podania na administratora