Jump to content

azuspl

Ekipa Garry's Mod
 • Content Count

  668
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  23

Everything posted by azuspl

 1. **Planowane aktualizacje, które wyjdą niebawem** 1. Naprawić medkity 2. Dodać character system 3. dodać server ticker zamiast advertów 4. Dodać uprawnienia dla rangi whitelist do pomijania filmików na telewizorku 5. Przesunąć pasek expa 6. Siadanie 7. Nowa talk ikona 8. Menu z komendą wyrzuc oraz pokazid 9. dodac scp 166 10. dodać psa role postaci 11. Dodać potrzeby 12. Dodać ekwipunek oraz szafki 13. Dodać looting 14. Gdy umieramy, stajemy się ragdollem na x sekund, inna osob moze nas przeszukac (nie działa to na scp.) 15. Dodać ciemne tła po bokach ekranu 16. dodać przeszukiwanie do broni 17. dodać aby scp nie mogły wyrzucać broni 18. Dodać możliwość ucieczki dla scp i klasy d z placówki za expa 19. Usypianie scp żeby móc przenieść
 2. Zasady Serwera SCP-RP 1. Każdy grający na serwerze powinien słuchać się wyższego od siebie rangą. 2. Zakaz propagowania rasizmu/nazizmu/pedofilii/pornografii/zoofilii i jakichkolwiek treści NSFW. 3. Zakaz reklamowania innych serwerów. 4. Zakaz używania jakichkolwiek wspomagaczy. 5. Zakaz nadużywania mikrofonu. 6. Zakaz używania wszelkich programów zmieniających głos. 7. Staramy się nie obrażać innych graczy, a zarazem nie przeklinać. 8. Jeśli rozmawiamy poza grą lub na czacie globalnym to prosimy nie rozmawiać o rzeczach, które dzieją się w grze (ghosting, metagaming). 9. Prosimy wczuwać się w swoją rolę, zachowywać się tak jak by nasza osoba zachowywała się w sytuacji, w której się znajduje. 10. Grając prosimy zachowywać powagę. 11. Zakaz RDM (Losowego zabijania czy też zabijania osób, które pracują w podobnym zawodzie do nas). 12. Musimy pokazać swoją identyfikację komendą /pokazid ZAWSZE, gdy zechce tego osoba wyżej w Hierarchii od nas. 13. Zmieniając rolę postaci z klasy D, zmieniamy także jej imię oraz nazwisko, przykład: '/name Andrew Schmit', gdy przejdziemy przykładowo na pracę naukowca. 14. Klasa D musi zawierać nazwę 'D-XXXX', gdzie w miejsce X wstawiamy cyfry. Przykład zmiany nazwy: /name D-6534. 15. Każda rola postaci powinna się identyfikować, jeśli wyższa rangowo lub podobna tego zapragnie, komenda /pokazid (Ponieważ Klasa D może zapragnąć zamiany ubrań, jeśli weźmie wyższy personel jako zakładnika). 16. SCP, które nie są humanoidami, nie mogą rozmawiać (Nie tyczy się scp 343 oraz 049, 527). 17. Nie możemy znać imienia oraz nazwiska postaci lub jej nazwy identyfikacyjnej, dopóki nam się nie przedstawi lub nie zobaczymy jej identyfikacji. 18. SCP nie może atakować innego SCP (Chyba, że zostanie w tym celu prowadzony test przez naukowców). Zasady Trybu 1. Obiekt SCP można zabić/zniszczyć, tylko jeśli dostaliśmy na to pozwolenie od Dyrektora Placówki/Dowódcy MTF/Członka Rady O5. 2. Personel Klasy D można zabić, jeśli ma się pozwolenie Dyrektora Placówki/Dowódcy MTF/Członka Rady O5, jeśli ucieka, robi coś, co może zagrozić placówce lub jeśli nie wykonuje poleceń wyższego personelu. Każdą inną rolę personelu można zabić, tylko jeśli działa na szkodę placówki. Niektóre zasady mogą być łamane przez wyższej rangi role, lecz to bardzo zależy od sytuacji. 3. Celem personelu placówki jest jak najlepsze chronienie placówki przed niebezpieczeństwami wewnętrznymi jak: uwolnienie się obiektów SCP, przejęciem kontroli przez klase D, lecz też zewnętrznych jak: atak konkurencyjnych grup (A.R.G.U.S, Rebelia Chaosu, Kościół Zepsutego Boga, GOC czy UIU). Oznaczenia poziomów bezpieczeństwa: A1: Normalne funkcjonowanie placówki A2: Wzmożona działalność ochrony B1: Naruszenie bezpieczeństwa jednego lub dwóch obiektów SCP klasy euclid B2: Naruszenie bezpieczeństwa więcej niż dwóch obiektów SCP klasy euclid lub przynajmniej jednego klasy keter B3: Naruszenie bezpieczeństwa placówki przez obiekty z poza placówki Specjalne procedury: Podczas gdy PB wynosi B1 lub wyżej: -Ochrona może zabić każdego z personelu Klasy D, jeśli stanowi zagrożenie, jednak jeśli jest taka możliwość można go skuć i przeprowadzić w bezpieczne miejsce. -Cały personel musi zostać ewakuowany do bezpiecznego miejsca, czego dopilnować musi Dowódca MTF na polecenie Dyrektora Placówki, eskortować powinna zawsze jednostka do tego przydzielona. Podczas blokady placówki: -Jeśli utknęliśmy w LCZ, musimy czekać na wsparcie w bezpiecznym miejscu, nie próbujemy uciec sami. Hierarchia personelu: 1. Klasa D 2. Woźny/Inżynier 3. Kierownik Zaopatrzenia 4. Ochroniarz/Naukowiec/Specjalista od przechowywania/Medyk 5. Główny Naukowiec 6. Ochroniarz MTF/Medyk MTF/MTF CU 7. MTF Epsilon-11/Porucznik MTF/Agent Ochrony 8. Dowódca Ochrony 9. Dowódca MTF 10. Dyrektor Placówki 11. Członek Rady O5 (Role niższe w hierarchii słuchają się ról wyższych w hierarchii, w zależności od poziomu bezpieczeństwa i innych okoliczności) Zasady ról: 1. Jako personel Klasy D uczestniczymy w testach na obiektach SCP. 2 Jako woźny pomagamy sprzątać po testach na obiektach SCP, pomagamy też w przenoszeniu różnych rzeczy. 3. Jako inżynier zajmujemy się infrastrukturą placówki, sprawdzamy czy wszystko działa, czy jest bezpiecznie. 4. Jako Kierownik Zaopatrzenia kupujemy rzeczy potrzebne placówce, np. bronie, ammunicje, sprzęt. 5. Jako Medyk pomagamy osobom, które w jakiś sposób ucierpiały. 6. Jako Naukowiec robimy badania na obiektach SCP -by zrobić badanie na obiekcie euclid, potrzebujemy dwóch do czterech osób z personelu klasy D i jednego do trzech ochroniarzy, potrzebujemy również zgody Głównego Naukowca, Dowódcy MTF lub Dyrektora Placówki -by zrobić badanie na obiekcie keter, potrzebujemy dwóch do czterech osób z personelu klasy D, jednego do czterech ochroniarzy, jednego specjaliste od przechowywania, Głównego Naukowca i zgody Dowódcy MTF lub Dyrektora Placówki 7. Jako Główny Naukowiec robimy badania na obiektach SCP wraz z podrzędnymi naukowcami. 8. Jako Specjalista od przechowywania dajemy instrukcje jak przechowywać dany obiekt SCP. 9. Jako ochroniarz pilnujemy porządku, pomagamy w badaniach na obiektach SCP. 10. Jako Agent Ochrony dajemy informacje o sytuacji w placówce Dyrektorowi, Dowódcy MTF lub Członkowi Rady O5. 11. Jako Ochroniarz MTF uczestniczymy w różnych misjach, do których przydziela nas Dowódca MTF 12. Jako Medyk MTF pomagamy w różnych misjach, gdzie może przydać się pomoc medyczna. 13. MTF CU to specjalna ciężko uzbrojona jednostka, której cele są takie same jak ochroniarzy MTF, lecz są używani do trudniejszych akcji. 14. MTF Epsilon-11 to specjalna jednostka używana podczas gdy jest potrzeba do złapania obiektów SCP i umieszczenia ich w bezpiecznych miejscach (Głównie podczas gdy placówka traci kontrolę nad sytuacją). 15. Porucznik MTF to osoba zajmująca się pilnowaniem porządku Ochroniarzy MTF. 16. Dowódca Ochrony to osoba, której zadaniem jest pilować Ochroniarzy, woźnych, inżynierów i medyków. 17. Dowódca MTF to osoba, która bezpośrednio wykonuje polecenia Dyrektora, zarządza działaniami ochrony. 18. Dyrektor Placówki to osoba, która zarządza wszystkimi wewnętrznyni działaniami placówki, wydaje polecenia, lecz sam nic nie wykonuje, od tego ma Dowódcę MTF i Dowódcę Ochrony. Zadaniem Dyrektora jest też uruchamianie blokady placówki i informowanie o poziomie bezpieczeństwa. 19. Członek Rady O5 to osoba, która zarządza wszystkimi zewnętrznymi działaniami placówki, może wydawać polecenia Dyrektorowi Placówki. **Regulamin został utworzony na potrzeby serwera SCP-RP, StrefaGier **Regulamin może być aktualizowany, więc zalecamy być na bieżąco z nowymi informacjami na temat zmian **Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z karą, która zostanie dostosowania w zależności od Administratora, który Ją nadaje **Poprawki regulaminu by - Alice
 3. Aktualizacja SCP-RP 0.02, wydana 2019-04-20, godzina 16:00 - Dodano scp 527 - Zmiany w wypłatach, długości do zmiany pracy, życia scp - Naukowiec od teraz jest na poziom 8 - Naukowcy mogą respić propy - Komenda /advert w które piszemy min. "/advert Naukowiec poszukuje jednego MTF do pomocy przy teście na obiekcie scp-173" lub "Dyrektor potwierdza ucieczkę Klasy D, oraz prosi o natychmiastowe przeszukanie placówki w ramach odnalezienie zbiegów" - Naprawiono kartę poziomu 3 - Usunięto Downloading - Usunięto denerwujący dźwięk podczas używania czatu głosowego - Od teraz uzbrojony personel może zakupić kajdanki - Od teraz można podnosić ręce w górę w ramach poddania się - Poprawiono MOTD - Poprawiono HUD - Od teraz naukowcy mają dostęp do kanału głównego w radiu - Poprawiono tłumaczenie kajdanek - Zmiany w regulaminie - Poprawa regulaminu - Poprawiono respawn Wprowadzonych - Od teraz pod komendą !wyrzuc możemy wyrzucić aktualnie posiadany przedmiot/broń w ręce - Dodano widoczność łapki przy otwarciu drzwi - Usunięto zbugowany Hokej - Dodano SCP 939, który chodzi w "piwnicach" - Dodano INTRO na serwer - Zmniejszono prędkość scp - Dodano kopanie oraz crafting - Dodano kamery
 4. azuspl

  Błędne tekstury

  Tekstury broni TFA: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1609525330 https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1609537425
 5. Aktualny skład ekipy serwera: 1. Vargas 2. Kakushi 3. Gaspcio 4. Akeno 5. Player 6. Archaniol 7. Wilczy 8. Zelazko 9. Arczi 10. Makk Wkrótce każda z tych osób otrzyma swoje stanowisko na serwerze. Rekrutacja na serwer wciąż otwarta, zachęcam pisać do mnie w tej sprawie.
 6. azuspl

  [Perm Ban] pawvlus

  Dodam jeszcze coś od Siebie. Nie będę tolerował na tym serwerze takich bezczelnych dzieciaków jak Ty, rozumiesz? Miło spamić wiadomościami na serwerze przy wbijaniu, takim sposobem jedynie bardziej sobie psujesz sytuację. W tym momencie zadbam o to abyś nigdy nie został u nas odbanowany. Co do wiadomości o wbijaniu na serwer, spokojnie.. Wyłączę ;)) Tak jak Łebski oraz Limbo zadecydowali, dodając także od Siebie, perm pozostanie i zadbam o to abyś nie został już u nas nigdy odbanowany.
 7. Słownik pojęć: ---> Role Play (RP) - Gra odpowiednia do pełniącej roli Twojej postaci: Przykłady: - Jesteś zwyczajnym więźniem, który trafił do zakładu karnego za zabójstwo żony oraz zrobienia z jej trupa podnóżka. - Jesteś strażnikiem, Twoim zadaniem jest dopilnować, aby w więzieniu panował porządek i nie dopuścić do buntu. ---> In Character (IC) - Wszystko związane z grą. Przykłady: [jakaś postać] mówi: Podaj mi szklankę wody. [jakaś postać] podchodzi do lodówki i wyjmuje kartonik mleka. ---> Out Of Character (OOC) - Wszystkie informacje, które nie są związane z grą: Przykłady: - Admin, pomóż, bo sprawę mam. - Zaraz wracam, idę na obiad. ---> Random Deathmatch (RDM) - Zabijanie innych bez powodu lub odegrania stosownej akcji. ---> New Life Rule (NLR) - Za każdym razem gdy giniesz i zaczynasz nowe życie, masz za zadanie zapomnieć o poprzednich wydarzeniach oraz Twoim wcieleniu. ---> Metagaming (MG) - "Metagaming" ma miejsce, gdy przekazujesz dane RP, zazwyczaj za pośrednictwem "OOC" lub "PM". Taki występek jest karany banem. Również tyczy się imion oraz nazwisk postaci, nie możesz zwracać się do niej imieniem oraz nazwiskiem dopóki się nie przedstawi. Przykład: - Gdy ktoś widzi nick "John_Smith" i nieznając tej osoby IC mówi: "Cześć, John!" - Gdy jakiś streamer ma live i jest w danym miejscu, a jakiś gracz, oglądający live, idzie w to miejsce. ---> Powergaming (PG) - Zmuszanie innych graczy do danej akcji RP. Przykłady: [Nick] popycha Johna tak, że upada na ziemię. [Nick] uderza Johna w głowę tak, że ten umiera. Poprawnie: [Nick] stara się popchnąć Johna. [Nick] próbuje uderzyć Johna w głowę. ---> Celebrity Name (CN) - Imię i nazwisko jakiejś sławnej osoby w naszym nicku. ---> Revenge Killing (RK) - Zabijanie z zemsty. Najczęściej jeden zabija drugiego - drugi się mści. (Po naszej śmierci mamy za zadanie zapomnieć poprzednie życie.) ---> FearRP - Zasada strachu, mamy za zadanie w wielu ryzykownych dla nas sytuacjach, postarać się odwzorować strach naszej postaci, obawiać się o swoje życie. Przykład w którym robimy to źle: - Atakowanie, próba zabójstwa osoby, która rzeczywiście ma nad nami przewagę. - Ignorowanie losu życia naszej postaci ---> FailRP – zachowywanie się w sposób nieadekwatny do RP. Przykład: - Odgrywanie roli strażnika jako więzień. KOMENDY: ---> Komenda /me Pisząc /me, pojawia się "Imie Nazwisko tekst". Komenda ogólnie służy do tego, żeby wyrazić to co w danej chwili robi nasza postać: Przykłady: ** Imie Nazwisko bierze wąż z dystrybutora i podchodząc do auta, otwiera bak i wkłada do środka pistolet przyciskając spust. ** ** Imie Nazwisko wkłada rękę do kieszeni i przez chwile w niej grzebiąc, wyciąga zapaliczkę, którą odpala papierosa. ** Piszemy to oczywiście używając [/me tekst] ---> Komenda /do Komenda ta służy, do opisywania danej chwili: Przykłady: ** Otwierając bagaznik auta, można dostrzec, że znajduje się tam dość duży worek ** ** Jakie obrażenia ma mężczyzna? ** ** XZY ma urwaną prawą nogę, oprócz tego, można zauważyć wiele siniaków na twarzy oraz ranę postrzałową na lewym barku ** ---> Komenda /ooc Komenda służy do czatu globalnego, inaczej porozumiewanie się z innymi Graczami globalnie w sposób, który nie przedstawia informacji o aktualnie toczącej się rozgrywce Przykłady: ** Admin, pomóż mi mam problem ** ** No co tam ludziska, jak dzisiaj zaś do szkoły ** ** Zaraz Wracam, idę pomóc mamie ** ** Kiedy nowe scp na briczu ** ---> Przycisk "i" Otwieramy nim ekwipunek, dzięki któremu możemy zrzucić z Siebie aktualnie nałożone ubrania(Działa jedynie na niektórych rolach) Wkrótce nastąpi aktualizacja tego tematu, aktualnie widnieje jedynie jego podstawa. Aktualizacja: 15:04, 2019-02-10
 8. REGULAMIN SERWERA PRISON-RP >>>>>> GENERALNE <<<<<< 1.1 - Szanuj innych Graczy oraz administrację (Odgrywając rolę, zachowujemy się w zależności od charakteru naszej postaci, więc tego nie dotyczy) 1.2 - Rasizm nie będzie tolerowany. 1.3 - Nie spamuj w żaden sposób na czacie głosowym jak i pisemnym. 1.4 - Nie nadużywaj exploitów ani błędów. Jeśli znajdziesz błąd, zgłoś go administracji lub zgłoś błąd na forach. (nagroda w grze, jeśli błąd jest poważny) 1.5 - Hakowanie w dowolnej formie jest niedozwolone i może doprowadzić do banicji. 1.6 - Jeśli widzisz, że ktoś łamie zasady, krzywdząc przy tym Ciebie, zgłoś to administracji. Nie próbuj także łamać tej zasady, aby się zemścić. Inaczej oboje zostaniecie ukarani. 1.7 - Pod komendą !report możesz zgłosić niewłaściwe zachowanie Graczy. 1.8 - Nie popełniaj RDM (Zabijanie Graczy bez poważnego powodu RP.) 1.9 - Na serwerze jest dozwolone przeklinanie, obrażanie, ale tylko w formie odgrywania roli. 1.10 - Zakaz podkradania materiałów ze skał innym Graczom (Gdy Gracz kopie, a my podbieramy mu materiały ze skały właśnie ostatnim uderzeniem.) 1.11 - Nie łamiemy zasad New life rule (NLR). 1.12 - Gdy umrzesz, musisz zapomnieć swoje poprzednie wcielenie, liczy się Twoje nowe uosobienie. 1.13 - Gdy zostaniesz uratowany/a defibrylatorem, masz za zadanie odgrywać rolę w postaci oszołomienia, niewiedzy na temat tego co wydarzyło się podczas naszej "nieprzytomności" 1.14 - Nie bijemy losowych osób bez powodu. 1.15 - Nie podszywamy się pod administrację serwera lub innych Graczy naszej społeczności. 1.16 - Wiadomości wysyłane za pośrednictwem PM lub OOC nie powinny być używane jako metagame. Obejmuje to także imię oraz nazwisko Gracza, jeśli Tobie się nie przedstawił. 1.17 - Masz za zadanie przestrzegać FearRP (fear roleplay.) 1.18 - Jeżeli ktoś w Ciebie celuje, musisz się poddać, nie możesz nagle wyciągnąć swojej broni (Inaczej narażasz swoje życie) 1.19 - Jeżeli walczysz na pięści, a druga osoba wyciągnie broń palną, masz za zadanie się wycofać lub poddać. (Inaczej narażasz swoje życie) 1.20 - Jeżeli ktoś napada z kontrabandą, masz prawo wyciągnąć broń. (strażnik) 1.21 - Musisz cenić życie swojej postaci. Gdy zginiesz, cała rozgrywka zaczyna się dla Ciebie od nowa, wraz z nową postacią. 1.22 - Jeżeli zostaniesz napadnięty, masz za zadanie upuścić żądaną kwotę w przeciwnym razie ryzykujesz życiem, masz prawo podjąć próbę negocjacji. 1.23 - Wyjście z serwera aby uniknąć kary jest równoznaczne z banicją. 1.24 - Okłamując administrację serwera, możesz zostać ukarany warnem lub zostać zbanowany w zależności od powagi sytuacji. 1.25 - Nie marnuj czasu administracji, ani nie trolluj. Masz za zadanie odgrywać swoją rolę. 1.26 - Ogólny zakaz reklamowania stron, serwerów itp.. Aktualizacja: 23:52, 2019-02-09 * Regulamin będzie aktualizowany, poprawiany aż do startu serwera. * Na ten moment jest to jedynie podstawa, niektóre punkty mogą ulec modyfikacji lub zniknąć całkowicie. * Regulamin może się powiększyć.
 9. Witajcie, w tym temacie chciałbym zamieścić kilka propozycji map do trybu Jailbreak. Mapy zostały przetestowane i były już na poprzedniej "edycji" Jailbreak. Jako że aktualnie ludzie skarżą się na brak rzeczy do roboty w mapach, postanowiłem napisać ten temat wraz z propozycjami kilku ciekawych map. W linkach do map są rozpisane także jakie dana mapa posiada "Mini-Gry" Czekam także na opinie Graczy serwera Jailbreak, aby mogli się wypowiedzieć. 1. ba_colourful_dtk_v1 https://gamebanana.com/maps/172248 2. ba_jail_fridej_beta3 https://gamebanana.com/maps/176119 3. ba_jail_electric_aero_v1.1 https://gamebanana.com/maps/178250 4. ba_jail_tile_paradice_v_2_sg https://gamebanana.com/maps/173268 5. ba_jail_station_xmas https://gamebanana.com/maps/177680 6. jb_vortex_dimension_v2_1 https://gamebanana.com/maps/178223 7. ba_mario_party_extended_v1 https://gamebanana.com/maps/177698 8. jb_spy_vs_spy_beta7 https://gamebanana.com/maps/170294 9. jb_iceworld https://gamebanana.com/maps/184260 11. jb_italia_revamp_b4 https://gamebanana.com/maps/189110 12. jb_paradise_prison https://gamebanana.com/maps/188575 13. Ba_jail_aperture_science https://gamebanana.com/maps/174296 14. jb_jurassic-park_RAGE_a20 https://gamebanana.com/maps/191353 15. ba_apocalyptic_beta8 https://gamebanana.com/maps/199019
 10. azuspl

  Kilka propozycji na mapy Jailbreak

  Kolejna propozycja map: 1. jb_avalanche https://gamebanana.com/maps/149676 2. ba_jail_cavewalk_v1 https://gamebanana.com/maps/185153 3. jb_nexzoid_v1 https://gamebanana.com/maps/154896 4. jb_paper_alive_fix (Tutaj dodam od Siebie, że jest to genialna mapa na której jest co robić, polecam.) https://gamebanana.com/maps/181462 5. ba_jail_cavewalk_v1 https://gamebanana.com/maps/185153
 11. azuspl

  Pomysły na skiny/czapki

  Najlepiej aby modele tych postaci były dostępne na Workshop. Wątpię, że będzie się tutaj komuś chciało modelować postacie
 12. azuspl

  JB serwer? Is it real?

  Pomimo że Jailbreak jest dobrym trybem to czasy świetności gmoda w kwestii Graczy rozrzuconych po różnych trybach już minęły. Nawet gdyby ktoś był zdolny postawić serwer to oprócz jakiejś części zapaleńców do tego trybu, nowych Graczy byłoby naprawdę mało. Aktualnie najwięcej Graczy przesiaduje na RP, TTT, Breach i jako tako murder, zs. Reszta trybów wymiera i nie ma za bardzo społeczności, która mogłaby się na takim trybie pojawić. Gdyby się ktoś naprawdę starał to istnieje mała szansa, aby zbudować społeczność na tym trybie, która mogłaby się rozwijać i poszerzać o nowe osoby, lecz potrzeba do tego wiele chęci, czasu i osób, które by pomogły rozwijać, popularyzować serwer, przesiadywać na nim.
 13. azuspl

  skarga snajper24

  @Tácõ Tutaj się mylisz. Siedziałem ostatnio na Murderze i od strony technicznej serwer działa prawidłowo, nie mam pojęcia CO DZIEJE SIĘ NA SERWERZE wybacz muszę Ci to podkreślić bo najwyraźniej nie zrozumiałeś. Nic nie pisałem o tym, że na serwerze jest idealnie, jeśli chodzi o atmosferę i relacje między Graczami, a Administracją. Napisałem odnosząc się do kwestii technicznej :)) Nie bronię żadnej ze stron bo tutaj po obu widzę popełnione błędy.
 14. azuspl

  skarga snajper24

  Pora się wypowiedzieć, bo widzę, że robi się coraz większy syf, a znowu cicho nie zamierzam siedzieć. Osobiście odszedłem od Gmoda, a przynajmniej na jakiś czas. Nie zaglądam często na serwery, więc nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje. Mimo wszystko jak dla mnie snajper dobrze poprowadził Murdera, wszystko na serwerze wygląda stabilnie i jest dopracowane. Ostatnio coraz więcej osób prosi, abym wrócił na Murdera, ale od Siebie napiszę tylko tyle, że nie mam już czasu na takie zabawy, może kiedyś, jeśli gmod jeszcze nie upadnie. Cóż, murdera zapamiętałem dobrze, pomimo rakowiska, które potrafiło tam panować mimo wszystko.. Ludzie dobrze spędzali tam czas, bawili się i to było coś, na czym mi zależało. Dlatego właśnie wtedy było tyle dodatków, eventów, aby utrzymać ludzi, zadbać, aby każdy dobrze się bawił. I, mimo że leciał na mnie ogromny hejt, cieszyłem się, że ktoś się dobrze tam bawił. Tym właśnie kończę swoją wypowiedź dotyczącą próśb o powrót. Wracając do tematu: Jak dla mnie spory poza serwerem/forum nie powinny psuć później atmosfery panującej na serwerze, a tym bardziej wpływać na jego Graczy. Takie sprawy załatwia się prywatnie. Tutaj także obronię snajpera, nie musi siedzieć 24/7 na serwerze, sam pamiętam dobrze, że w późniejszym czasie nie siedziałem często, tym bardziej że miałem na głowie jeszcze kilka serwerów. Więc tutaj snajper nie ma przymusu siedzenia na serwerze, a pliki może konfigurować/robić w zaciszu zwanym singleplayer, więc tutaj nie widzę żadnego problemu o jego aktywności na serwerze. Jest administracja, a snajper jedynie może wbić i sprawdzić co tam się dzieje na serwerze, a jego aktywność nie jest taka tragiczna, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. To, że nie siedzi na serwerze ciągle, nie świadczy źle, nie musi na nim siedzieć, wystarczy, że co jakiś czas doda poprawki, jakieś odświeżenie i sprawdzi co tam u Administracji i Graczy. Co do permów, faktycznie mogły być przesadą, bo za takie występki leciały gagi/kicki z prośbą, aby ogarnąć dupę i w takim momencie ludzie często zaczynali współpracować. Administrację Murdera wystarczy upomnieć co mają robić, gdy coś się dzieje, dać im kilka wskazówek to także nie jest problem od tego były zebrania, rozmowy. Murder nie upadnie, tyle razy miał już upaść, często słyszałem te śpiewki i, mimo że bywały gorsze czasy to Murder znów stawał na nogi. Pozdrawiam.
 15. azuspl

  <BR#1> jonek

  Wow, zaskoczyłeś mnie, że mimo wieku potrafisz pisać? Lepiej niż większość starszych od Ciebie, składających podania
 16. azuspl

  Garry's Mod: HEX

  Mogę postarać się Ytberom zaproponować grę na tym trybie. Z pewnością trochę Graczy przyjdzie.
 17. Już wkrótce na serwerach Breach #1 oraz #2 zawitają świąteczne aktualizacje, które wprowadzą ciekawe urozmaicenia i wprowadzą świąteczną atmosferę na serwery. Wraz ze @Skorkowy szukamy świątecznych udoskonaleń aby każdy mógł cieszyć się Świętami nie tylko spędzonymi z rodziną. Jeśli macie jakieś pomysły, zapraszam do propozycji w temacie.
 18. azuspl

  Zmniejszenie rozmiarów SCP-939

  Eh, nie jestem w stanie zmniejszyć modelu scp bo trzeba edytować cały model wraz z kośćmi wtedy. A, jeśli ustawię skale w gmod to może się potem blokować ten scp w drzwiach.
 19. azuspl

  Propozycja [BR#3]

  Przecież wrzucić reportadmin to 5 sekund. Chodziło mi o tekstury do niego bo breach 3 ma kolekcje przypisaną do Kanade.
 20. azuspl

  <TTT> jakbu

  Jakbu mój Bogu dzięki któremu nie przestawałem grać w gmoda. Oczywiście, że Tak.
 21. azuspl

  [skarga][#Breach1-pradopodobnie]

  Ty jesteś jakiś niepoważny w tym momencie. Myślisz, że robiłbym bronie, modele, dźwięki, recoile od podstaw do głupiej Gry z której nic nie mam w życiu? Chyba Cię głowa boli. Poza tym CW 2.0 jest dostępne na workshop dla każdego, a z Kanade przerobiliśmy lekko base aby działał na Breach. Uważasz, że nie wrzucałem swoich update'ów? Jak uważasz nie wtrącam się Znajdź mi na workshop te update, miłej zabawy!
 22. azuspl

  kurdeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!

  Dodam coś od siebie. 1.Zanim piszesz tematy przeczytaj uważnie co musisz dodać do odwołania. Po 2. To nie nam ma zależeć czy Ty dostaniesz Unbana, a Ty jeszcze sobie życzysz wchodzić na jakiegoś discorda o dokładnej godzinie.
 23. azuspl

  [skarga] NavySealPL

  XDDDD Nie chcesz to nie graj. Reszta serwerów Breach są albo puste albo mają dla vipów rolę postaci Gangster.
×