Jump to content

Recommended Posts

1. Nick osoby oskarżonej: Cuk!er
2. Steam ID osoby oskarżonej: STEAM_0:1:58715047
3. Przybliżona data zajścia: 17:30 17 czerwiec
4. Nazwa mapy: ttt_plaza_b7
5. Opis sytuacji: Dwa razy zginąłem z ręki TajlenOne. 
Pierwszy raz: Byliśmy oboje Traitorami. Zdarzyło się tak, że TajlenOne zabił mnie minął. Celowo czy przypadkowo - nie wiem. Report złożony. Cuk!er go rozpatrtwał i unieważnił. Było to dla mnie dziwne, niezrozumiałe. No ale oke. Dowody:

Spoiler

Round state: 4
TTT:   Spójrzmy na raport rundy przez 15 sekund.
    *** Damage log:
    00:00.00 - KILL:     kox25 [innocent] killed kox25 [innocent]
    00:06.96 - DMG:      Cuk!er™ [innocent] damaged ForZax#i love [traitor] for 16 dmg
    00:57.15 - DMG:      Pitagoras [traitor] damaged Draay [detective] for 142 dmg
    00:57.15 - KILL:     Pitagoras [traitor] killed Draay [detective]
    01:01.92 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Wuker [innocent] for 121 dmg
    01:01.92 - KILL:     TajlenOne [traitor] killed Wuker [innocent]
    01:01.92 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Pitagoras [traitor] for 121 dmg
    01:01.92 - KILL:     TajlenOne [traitor] killed Pitagoras [traitor]
    01:21.96 - KILL:     <something/world> killed Dark [innocent]
    01:37.59 - DMG:      ForZax#i love [traitor] damaged Chief Justice [detective] for 12 dmg
    01:38.07 - DMG:      ForZax#i love [traitor] damaged Chief Justice [detective] for 12 dmg
    02:11.37 - DMG:      ForZax#i love [traitor] damaged adamszczesciasz11 [innocent] for 46 dmg
    02:12.10 - DMG:      adamszczesciasz11 [innocent] damaged ForZax#i love [traitor] for 64 dmg
    02:13.54 - DMG:      ForZax#i love [traitor] damaged adamszczesciasz11 [innocent] for 46 dmg
    02:13.56 - DMG:      adamszczesciasz11 [innocent] damaged ForZax#i love [traitor] for 88 dmg
    02:13.56 - KILL:     adamszczesciasz11 [innocent] killed ForZax#i love [traitor]
    02:18.33 - DMG:      tytus [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 4 dmg
    02:18.39 - DMG:      tytus [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 4 dmg
    02:18.84 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged tytus [traitor] for 12 dmg
    02:19.04 - Cuk!er™ damaged bear trap for 104 dmg
    02:20.19 - DMG:      tytus [traitor] damaged Cuk!er™ [innocent] for 4 dmg
    02:20.25 - Cuk!er™ damaged bear trap for 104 dmg
    02:20.31 - DMG:      tytus [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 4 dmg
    02:20.73 - DMG:      tytus [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 7 dmg
    02:20.78 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged tytus [traitor] for 12 dmg
    02:21.16 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged tytus [traitor] for 61 dmg
    02:21.27 - DMG:      tytus [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 4 dmg
    02:21.95 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged tytus [traitor] for 12 dmg
    02:22.53 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged tytus [traitor] for 12 dmg
    02:22.53 - KILL:     Tom #trade [innocent] killed tytus [traitor]
    02:53.54 - Cuk!er™ damaged health station for 35 dmg
    02:59.82 - Cuk!er™ damaged health station for 35 dmg
    03:00.00 - Cuk!er™ damaged health station for 35 dmg
    03:00.18 - Cuk!er™ damaged health station for 35 dmg
    03:00.67 - Cuk!er™ damaged health station for 35 dmg
    03:00.84 - Cuk!er™ damaged health station for 35 dmg
    03:05.22 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged adamszczesciasz11 [innocent] for 68 dmg
    03:05.22 - KILL:     TajlenOne [traitor] killed adamszczesciasz11 [innocent]
    03:33.66 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Cuk!er™ [innocent] for 59 dmg
    03:35.17 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Cuk!er™ [innocent] for 39 dmg
    03:35.17 - KILL:     TajlenOne [traitor] killed Cuk!er™ [innocent]
    03:51.66 - DMG:      Gerard [innocent] damaged TajlenOne [traitor] for 20 dmg
    03:52.18 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Gerard [innocent] for 39 dmg
    03:52.47 - DMG:      Gerard [innocent] damaged TajlenOne [traitor] for 67 dmg
    03:53.17 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Gerard [innocent] for 10 dmg
    03:53.98 - DMG:      TajlenOne [traitor] damaged Tryczek [innocent] for 10 dmg
    03:54.09 - DMG:      Gerard [innocent] damaged TajlenOne [traitor] for 62 dmg
    03:54.09 - KILL:     Gerard [innocent] killed TajlenOne [traitor]
    03:54.39 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged KaNoSki [innocent] for 23 dmg
    03:54.54 - DMG:      Chief Justice [detective] damaged Gerard [innocent] for 9 dmg
    03:54.61 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged KaNoSki [innocent] for 12 dmg
    03:54.99 - DMG:      Chief Justice [detective] damaged Gerard [innocent] for 5 dmg
    *** Damage log end.Drugi raz:
Sytuacja trochę komiczna, bo TajlenOne biegał za mną i ktoś strzelił w niego - jak się później okazało było to ForZax#i love. Jednak TajlenOne zrozumiał to, że ja w niego pierwszy strzeliłem i otworzył ogień, na który zareagowałem i doprowadziłem do jego zgonu. Utraciłem przez niego karmę. Znowu report i znowu Cuk!er go rozpatrywał. Jak widać w logach, wina jest oczywista, natomiast operator unieważnił reporta.
Dowody:

Spoiler

Round state: 4
TTT:   Spójrzmy na raport rundy przez 15 sekund.
    *** Damage log:
    00:03.15 - DMG:      KaNoSki [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 20 dmg
    00:19.98 - DMG:      Draay [traitor] damaged Dark [innocent] for 313 dmg
    00:19.98 - KILL:     Draay [traitor] killed Dark [innocent]
    00:19.98 - KILL:     Draay [traitor] killed Draay [traitor]
    00:19.98 - DMG:      Draay [traitor] damaged tytus [innocent] for 411 dmg
    00:19.98 - KILL:     Draay [traitor] killed tytus [innocent]
    00:37.53 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Chief Justice [innocent] for 71 dmg
    00:38.34 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Chief Justice [innocent] for 40 dmg
    00:38.34 - KILL:     Gerard [traitor] killed Chief Justice [innocent]
    00:52.92 - DMG:      ForZax#i love [detective] damaged TajlenOne [innocent] for 4 dmg
    00:53.28 - DMG:      Cuk!er™ [innocent] damaged ForZax#i love [detective] for 13 dmg
    00:53.72 - DMG:      TajlenOne [innocent] damaged Pitagoras [innocent] for 43 dmg
    00:54.14 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 18 dmg
    00:54.26 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 18 dmg
    00:54.49 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 10 dmg
    00:56.84 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 10 dmg
    00:57.08 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 10 dmg
    00:57.87 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 10 dmg
    00:58.26 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Wuker [detective] for 29 dmg
    00:58.77 - DMG:      TajlenOne [innocent] damaged Pitagoras [innocent] for 17 dmg
    00:59.07 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Wuker [detective] for 71 dmg
    00:59.07 - KILL:     Gerard [traitor] killed Wuker [detective]
    00:59.22 - DMG:      Pitagoras [innocent] damaged TajlenOne [innocent] for 18 dmg
    00:59.22 - KILL:     Pitagoras [innocent] killed TajlenOne [innocent]
    01:19.80 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Tryczek [innocent] for 5 dmg
    01:25.95 - DMG:      Gerard [traitor] damaged adamszczesciasz11 [innocent] for 135 dmg
    01:25.95 - KILL:     Gerard [traitor] killed adamszczesciasz11 [innocent]
    01:25.95 - DMG:      Gerard [traitor] damaged mtatiPL [innocent] for 104 dmg
    01:25.95 - KILL:     Gerard [traitor] killed mtatiPL [innocent]
    01:25.95 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Pitagoras [innocent] for 28 dmg
    01:26.82 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Tryczek [innocent] for 6 dmg
    02:51.91 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Pitagoras [innocent] for 350 dmg
    02:51.91 - KILL:     Gerard [traitor] killed Pitagoras [innocent]
    03:13.20 - KILL:     <something/world> killed Cuk!er™ [innocent]
    03:17.67 - DMG:      Zdankol [traitor] damaged Tryczek [innocent] for 40 dmg
    03:17.67 - DMG:      Zdankol [traitor] damaged EditKSPL [innocent] for 213 dmg
    03:17.67 - KILL:     Zdankol [traitor] killed EditKSPL [innocent]
    03:30.15 - DMG:      Gerard [traitor] damaged ForZax#i love [detective] for 49 dmg
    03:30.84 - DMG:      Gerard [traitor] damaged ForZax#i love [detective] for 27 dmg
    03:30.84 - KILL:     Gerard [traitor] killed ForZax#i love [detective]
    03:52.56 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 18 dmg
    03:52.68 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 18 dmg
    03:52.92 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 18 dmg
    03:53.28 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 10 dmg
    03:53.64 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 18 dmg
    03:54.12 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 10 dmg
    03:54.24 - DMG:      Tryczek [innocent] damaged Zdankol [traitor] for 18 dmg
    03:54.24 - KILL:     Tryczek [innocent] killed Zdankol [traitor]
    03:55.03 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged Tryczek [innocent] for 12 dmg
    03:55.62 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged Tryczek [innocent] for 12 dmg
    03:55.86 - ADVANCED DISGUISER:     Gerard [traitor] stole Chief Justice [dead]'s identity.
    03:56.21 - DMG:      Tom #trade [innocent] damaged Tryczek [innocent] for 61 dmg
    03:56.21 - KILL:     Tom #trade [innocent] killed Tryczek [innocent]
    04:10.14 - DMG:      Gerard [traitor] damaged KaNoSki [innocent] for 350 dmg
    04:10.14 - KILL:     Gerard [traitor] killed KaNoSki [innocent]
    04:16.14 - DMG:      10 złoty [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 37 dmg
    04:16.74 - DMG:      10 złoty [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 37 dmg
    04:30.96 - DMG:      10 złoty [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 13 dmg
    04:31.15 - DMG:      10 złoty [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 23 dmg
    04:31.15 - KILL:     10 złoty [traitor] killed Tom #trade [innocent]
    04:31.53 - DMG:      Gerard [traitor] damaged Tom #trade [innocent] for 13 dmg
    *** Damage log end.


6. Coś od siebie:
Moim zdaniem Cuk!er nie ogarnia logów. Pisałem po tych dwóch sytuacjach do niego na !psay - bez odezwu. Mowiłem na czacie głosowym - nic. Pisałem na czacie ogólnym po rozpoczęciu rundy - cisza. Według mnie słabo mu idzie adminowanie. Jest świeżakiem więc można zrozumieć, ale skoro nie umie, to niech nie rozpatruje reportów.

Pozdrawiam

 

//Troszkę poprawiłem ~Wachu

Link to post
Share on other sites

Witam, 

Problemy na tej płaszczyźnie z nowymi adminami/operatorami jest tak stary, jak stare są te funkcje. 

Zakładam, że jako nowicjusz nie chciał źle dla nikogo, tylko jeszcze do pewnych rzeczy się nie przyzwyczaił (50 raportów co rundę będąc jedynym operatorem na serwerze).

 

Gdyby gracz o nicku "TajlenOne' był znajomym operatora o nicku Cuk!er, można by było sobie coś pomyśleć, ale zakładam, że sytuacja wygląda tak, jak przedstawiłem w wyższym akapicie.

 

Co do Ciebie Pitagoras, dzięki (w imieniu administracji) dzięki za info. +1

Co do Cukra (Cuk!era ? sry za dałna) na przyszłość, albo sprawdzaj dokładnie raporty, albo ich nie sprawdzaj wcale, ale w takim razie "Co ty tutaj robisz?", albo poproś jakiegoś miłego administratora (polecam osobiście Operativa xD) aby przybliżył Ci temat magicznego guzika f8 oraz funkcji komendy !menu.

(Oczywiście przy założeniu, że nie masz wyjebane, ale moim zdaniem to odpada, bo jesteś za "świerzy', aby mieć wyjebane xDD)

 

Pozdrawiam,

KakaŁkoooooooooooooooooooooooooooo 

 

Link to post
Share on other sites

Witam, na początku pozwolę się ustosunkować to wypowiedzi Kakałka:

 

28 minutes ago, KakaŁkooooooo said:

Co do Cukra (Cuk!era ? sry za dałna) na przyszłość, albo sprawdzaj dokładnie raporty, albo ich nie sprawdzaj wcale, ale w takim razie "Co ty tutaj robisz?", albo poproś jakiegoś miłego administratora (polecam osobiście Operativa xD) aby przybliżył Ci temat magicznego guzika f8 oraz funkcji komendy !menu.

(Oczywiście przy założeniu, że nie masz wyjebane, ale moim zdaniem to odpada, bo jesteś za "świerzy', aby mieć wyjebane xDD)

 

 

Generalnie, nie jestem żadnym świerzakiem, ogarniam pełnienie funkcji operatora, jednakże ciężkim jest rozpatrzenie WSZYSTKICH reportów (w sytuacji kiedy jestem jedynym operatorem/administratorem na serwerze) żeby wszyscy byli zadowoleni i szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego z powodu jednej (lub jak mówiłeś-dwóch sytuacji) od razu lecisz na forum, i piszesz skargę, gdyż i tak myślę że 95% moich decyzji są obiektywnie, tudzież sprawiedliwe.

 

4 hours ago, Pitagoras said:

5. Opis sytuacji: Dwa razy zginąłem z ręki TajlenOne. 
Pierwszy raz: Byliśmy oboje Traitorami. Zdarzyło się tak, że TajlenOne zabił mnie minął. Celowo czy przypadkowo - nie wiem. Report złożony. Cuk!er go rozpatrtwał i unieważnił. Było to dla mnie dziwne, niezrozumiałe. No ale oke. Dowody:

 

Jak widać w moim odczuciu sytuacja ta nie kwalifikowała się na ukaranie gracza (z uwagi na to że nie zabił Cię CELOWO), pozwolę sobie również przytoczyć fragment naszego serwerowego regulaminu:

 

 Przewidziane kary:

  1. Przypadkowe zabójstwo - można wybaczyć
  2. RDM - slay
  3. Revenge RDM - slay’e lub ban
  4. Ghosting - Ban
  5. Hackowanie/Bugowanie - Ban
  6. W innych sytuacjach decyzje podejmuje administrator/moderator na serwerze.

Więc, zgodnie z punktem nr.1, MOGŁEM wybaczyć Tajlenowi.

 

4 hours ago, Pitagoras said:

Drugi raz:
Sytuacja trochę komiczna, bo TajlenOne biegał za mną i ktoś strzelił w niego - jak się później okazało było to ForZax#i love. Jednak TajlenOne zrozumiał to, że ja w niego pierwszy strzeliłem i otworzył ogień, na który zareagowałem i doprowadziłem do jego zgonu. Utraciłem przez niego karmę. Znowu report i znowu Cuk!er go rozpatrywał. Jak widać w logach, wina jest oczywista, natomiast operator unieważnił reporta.

 

Właśnie, mam go karać za to że pomyślał że to Ty go zaatakowałeś? Generalnie przejżyściej by było gdybyś nadmienił to w reporcie, bo nie przypominam sobie żebyś to zrobił

 

Ode mnie to tyle, sądzę że nawet jeśli uznałeś moje decyzje za błedne, powinieneś mi to bezpośrednio zakomunikować, zamiast pisać skargę.

Link to post
Share on other sites

Nie poszedłbym na forum gdybyś odpowiadał na serwerze. Napisałem Ci na !psay, później po rozpoczęciu rundy (widziałem, że ruszasz się) na czacie głosowym wyraźnie wywoływałem Twój nick. Kolejno napisałem na czacie ogólnym. Cisza. Napisałem to, abyś zwracał większą uwagę na to co dzieje się na czacie i w eterze.
Dwa razy wybaczać za przypadkowe zabójstwo? Okey, nie mi oceniać, ale skoro już ktoś pisze reporta, to chyba nie dla "można wybaczyć" ale kary dla innego gracza.
Nie pragnę nagany dla Ciebie czy cokolwiek negatywnego, każdy OP/ADM ocenia daną sytuację według swojego sumienia, mi akurat to, że jako T padłem z ręki innego T i to w pierwszych fazach rundy - nie odpowiadało.

Link to post
Share on other sites

Witam

Pitagoras, kary wymierza administrator/operator, nie gracz. Jeśli cukier stwierdził, że były to uzasadnione zabicia albo zwyczajne przypadki - każdemu się zdarza zrobić coś głupiego czasem - to mógł nie wymierzyć żadnej kary za to. Nikt tutaj nie zawinił, niektórzy admini by mogli za to ukarać, inni nie. Sam sytuacji nie widzałem, to nie wiem, czy też bym tak zrobił, czy inaczej. Nie podoba mi się jednak, że nie mogłeś się z nim porozumieć na serwerze, mimo tego, że normalnie uczestniczył w grze. Prosiłbym wszystkich operatorów i adminów na zwracanie uwagi na graczy, którzy potrzebują z wami pogadać - jeśli macie czas strzelać do innych graczy, macie też czas im pomóc albo coś wyjaśnić.


Pozdrawiam

Link to post
Share on other sites
  • Kare locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...