Jump to content
Sign in to follow this  
nonejm

Propozycja zmiany regulaminu serwera

Recommended Posts

Chciałbym by regulamin został zaktualizowany - oczywiście propozycja do przegadania

 

Moja propozycja:

Regulamin Gracza

Zasady ogólne

1. Wchodząc na serwer Plac Zabaw automatycznie akceptujesz panujące na nim zasady.
2. Jakiekolwiek działania na szkodę serwera będą surowo karane.
3. Zakaz reklamowania serwerów nie należących do Strefy Gier. Zabronione są wszelkie środki przekazu - czat pisany, głosowy, nick, spray oraz tag drużyny.
4. Zakaz rozpowszechniania treści pornograficznych, erotycznych, propagujących nazizm, komunizm, faszyzm itp.
5. Korzystanie z cheatów jest zabronione i podlega karze permanentnego bana.
6. W przypadku ucieczki od kary gracz może liczyć się z surowszym wymiarem kary.
7. Od otrzymanego bana odwołać się można maksymalnie w przeciągu 7 dni. Po tym okresie kara staje się prawomocna.

8, Nick ma być czytelny, nie kolidujący z nickiem innych graczy.
9. Podszywanie się pod administratora lub innych graczy będzie karane.

prawo dawno wymarłe - składać można cały czas (chociażby o permmuty)
jak widać na serwerze nicki nie są do końca czytelne ale należy uprościć to dawając jeden zapis

 

8.  Zakaz podszywania się pod innych graczy oraz administratorów
10. Osoby, które nie przeszły mutacji mają zakaz korzystania z mikrofonu.
11. Używanie modulatorów głosu jest zabronione.
12. Nadmierne używanie wulgaryzmów jest zabronione.
13. Nadużywanie czatu (pisanego i głosowego) będzie karane dożywotnim wyciszeniem.     Zakaz nadużywania czatu głosowego oraz pisemnego

Kara powinna być adekwatna, nie należy od razu straszyć pmute
14. Głosowanie na następną mapę musi odbyć się w ciszy. 
15. Za namawianie lub sugerowanie innym wyboru mapy, sugerowanie stron, rozmowa na temat "wiecie co wybrać"  a także użycia komend voteban, rtv itd. będą wymierzane surowe kary.

Aktualizacja zasad, podczas głosowania powinna być "cisza wyborcza"
16. Zakazane jest głosowanie o zbanowanie, wyrzucenie lub wyciszenie gracza bez konkretnego powodu.
17. Zabronione jest korzystanie z błędów map.
18. Celowe uśmiercanie członków własnej drużyny jest niedozwolone.
19. Zakaz odradzania się bez pozwolenia administratora.
20. Zakaz korzystania ze zmiennych clan tagów.
21. Martwi gracze nie podpowiadają (wyjątek stanowi powiadomienie o graczach AFK).
22. Wszelkie skargi i zażalenia należy zgłaszać na admin czacie (Team Say @ wiadomość) bądź przez forum. Inne metody nie muszą być brane pod uwagę.

CZęsto są zgłaszane ustnie chodź nie zawsze są brane pod uwagę bo jest np. hałas dlatego też nie muszą być brane

23. Zabrania się sztucznego przedłużania rundy/mapy

Specjalne stanie na respie gdy jest ostatnia runda, nie przechodzenie pułapek itd tylko po to by zrobić na złość innym

 

 

Mapy typu Jail

1. Prawo nie działa wstecz..

2. Stosujemy zasadę "jeden mówi, reszta słucha".

3. Wydawać polecenia może jedynie osoba znajdująca się w zespole Antyterrorystów.

4. Wchodząc do zespołu antyterrorystów gracz ma obowiązek posiadać sprawny mikrofon oraz być po mutacji  

Uproszczenie zasad

5. Martwi gracze mogą używać mikrofonu tylko w wypadku, gdy chcą poinformować o sprawach ważnych (np. o zauważonym freekillu).
6. W każdą zabawę typu Ostatnia reakcja, Mistrz klawiatury, Walka na spraye, Sajmon mówi, Kulki itp. można zagrać jeden raz podczas trwania rundy.
7. Wszystkie polecenia należy wykonać najszybszym tempem i najkrótszą drogą, chyba, że zostało powiedziane inaczej.
8. Jeżeli prowadzący nie powtórzył polecenia, to więzień w imieniu innych więźniów ma prawo jednokrotnie poprosić o powtórzenie.
9. Antyterrorysta, który popełnił błąd musi uśmiercić się w ciągu 30 sekund, w taki sposób, aby Terroryści nie mogli podnieść broni.
10. Antyterroryści mają obowiązek otworzenia cel przed upływem pierwszych 60 sekund - po upływie czasu, obowiązuje "freeday" dla zamkniętych Terrorystów.
11. Antyterroryści mają prawo zabić Terrorystę, który nie słucha poleceń, posiada broń, przebywa w miejscach nieodpowiednich (zbrojownia, secret).
12. Antyterroryści mają zakaz kampienia w zbrojowni, bądź w ukrytych przejściach (secretach).
13. Antyterroryści zobowiązani są do wykorzystywania zabaw znajdujących się na mapie.
14. Antyterroryści mają zakaz leczenia się.
15. Antyterroryści nie mogą stosować odpowiedzialności zbiorowej.
16. Antyterroryści mają zakaz "podstawiania się" więźniom.
17. Antyterroryści mają zakaz podrzucania broni Terrorystom.
18. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń do tzw. "odwołania".
19. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń, których wykonanie skutkuje gwarantowaną śmiercią.
20. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń, które mają zostać wykonane w zamkniętej celi. Wyjątek stanowią cele z secretem oraz bronią.

21. Antyterroryści mają obowiązek prowadzić grę, osoby które tylko asystują przez całą mapę mogą zostać ukarani
Często jest tak że ktoś wchodzi do CT a ani razu nie chce prowadzić nawet gdy musi bo został sam

22. Terrorysta, który posiada tzw. freeday'a wychodzi na wyraźne polecenie prowadzących. (nie wybiega od razu tylko czeka na zgodę)
Kilkanaście sytuacji pokazało że nie ma prawa regulującego FD- CT wydaje polecenia nagle freeday wybiega , ci z kolei myślą że się buntuje i strzał intulicyjny. Z drugiej strony podczas próby ogarnięcia ,gdzie jest wielu buntowników FD może przez chwilę na początku rundy wykonywać polecenia by ogarnąć terro. Potem mówi FD wystąp i dalej prowadzą

23. Terrorysta, który posiada tzw. freeday może zostać zabity, jeżeli przeszkadza w prowadzeniu.
24. Stosunek prowadzących do więźniów powinien być 1:5 - czyli na 5 terrorystów przypada 1 antyterrorysta (chyba, że admin wyrazi zgodę na więcej)

Zdarza się tak że jest 15 TT, i 6 CT - dużo za dużo jakiś podstawowy stosunek powinien być by można było "naginać' polecenia, próbować się buntować itd, dodatkowo minimalizuje chaos kto prowadzi itd

 

25. Polecenia niewykonane można egzekwować  po otwarciu się cel. 
26. Wyjątkami do w/w punkt są:  osoby które posiadają broń oraz granaty/uciekły secretem/znajdują się w celi z secretem (w tym jeśli jest to jedna wspólna cel

Doprecyzowanie zasad by nie było niedomówień 

 

Mapy typu Deathrun

1. Zakaz dawania tzw. freerunów.

2. Każdą pułapkę można włączyć jeden raz.
3. Antyterroryści mają obowiązek grać dynamicznie.

4. Antyterroryści, którzy ukończyli mapę i są w posiadaniu broni mają zakaz przekazania jej Terroryście, a terrorystę należy zabić i nie przedłużać mapy

By nie bawić się i nie biegać bunnyhoopować itd od razu zabić TT

5. Zakaz omijania pułapek i skracania map
Skracanie mówi samo za siebie przykład dobry dr_extreme - gdzie niestety można ominąć kilkanaście pułapek wtedy też TT nie ma szans. - omijanie również bo nie ma szans na powstrzymanie CT
6. Jeśli spadniesz i nie zginiesz - masz obowiązek wpisania killa/zabicia się
znów przytocze przykład extreme - spadłeś poziom niżej powinieneś się zabić, wszyscy muszą czekać na dobiegnięcie CT i tak można do końca rundy

7. Zakaz bugowania pułapek 

By dać szanse powstrzymania CT


Mapy typu Surf
1. W ciągu pierwszych 10 sekund od rozpoczęcia rundy obowiązuje całkowity zakaz:

 • ranienia oraz zabijania przeciwników znajdując się na swoim respawnie
 • ranienia oraz zabijania przeciwników znajdujących się na swoim respawnie
 • ranienia oraz zabijania przeciwników na Pierwszej Rampie wychodzącej z respawna
 • ranienia oraz zabijania przeciwników znajdujących się na rampie pomiędzy respawnam

  1. By nie było dywagacji gdzie można a gdzie nie czy po 10 sec czy tu się liczy itd. - mniej problemów 10 sec wszędzie.
  2. Ma też to usprawnić reakcję adminów na te wybryki, nie raz jest dyskusja czy to była pierwsza rampa czy nie a to jedynie można zweryfikować na demku ponieważ admin też gra  a zweryfikowanie na czasomierzu i czy był kill jest dużo łatwiejsz

  3. Uproszczenie zasad i klarowność

 

2. Zakaz kampienia
3. Martwi gracze mają całkowity zakaz podpowiadania o pozycji innych graczy. Wyjątkiem jest informowanie żyjących graczy o osobach będących AFK.

4. Bombę podłożyć można dopiero po upływie 30 sekund.
5. Zakaz rzucania granatów raniących innych graczy w miejsce teleportów.
6. Szczególny zakaz na kampienie na teleportach oraz strzelanie przez teleporty
Doprecyzowanie zasad , i powstrzymanie strzelania przez teleporty na niektórych mapach 

Mapy typu Multigames
1. Zabrania się wybierania w kółko tych samych minimap.

 

 

Regulamin zabaw i gier

 

Zasady ogólne

1. Wszelkie gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone.

2. W razie potrzeby należy zademonstrować daną zabawę/czynność
Doprecyzowanie zasad i klarowność o punkt w regulaminie - oraz pokazanie że dana czynność jest wykonywalna (np. da radę tam doskoczyć) - by nie było gier/zabaw/czynności niewykonalnych
3. Zabawy muszą być przeprowadzona tak, aby każdy miał równe szanse.
4. Wybrana cyfra zabija gracza liczonego od wcześniej ustalonej strony, domyślnie liczymy od lewej.
5. Zakaz startowania zabaw na strzał z broni. Należy w tym celu użyć wyraźnej komendy, np. "Na moje słowo START...".
6. Zakaz zabawy w "totalny bezruch".
7. Kucnąć, kucać, być na kucaka oznacza, że gracz cały czas ma być w pozycji kucającej.
8. Na potrzeby zabaw przyjmuje się, że zrobić przysiad oznacza kucnięcie a następnie wstanie, lub odwrotnie.
9. Bezruch oznacza zakaz zmieniania swojej pozycji oraz stanu (np. ze stanu stojącego w kucający). Punkt ten nie obejmuje zakazu "dziabania", "sprayowania" itp.
10. Nagroda wylosowana przy pomocy komendy !rtd nie zwalnia z udziału w zabawie.

 

Sajmon

1. Zakaz przekręcania słowa "Sajmon".

2. W przypadku śmierci jedynego Sajmona, zabawa zostaje zakończona.

 

 

 

Życzenia

1. Ostatni terrorysta ma prawo do ostatniego życzenia (ma to zrobić jak najszybciej ),oraz wybór pomiędzy !lr a własnym życzeniem.
By nie przedłużał niepotrzebnie mapy 
2. Terrorysta może mieć maksymalnie 3 życzenia jeżeli wybrał opcję !lr lub jedno w przypadku własnego życzenia.
3. Gdy gracz wybrał opcję !lr nie ma możliwości skorzystania z punktu medycznego.
4. Własne życzenie nie może wymagać ingerencji admina.
5. Życzenie musi być wykonywalne.
6. Nie można życzyć sobie więcej życzeń.
7. Życzenie może być wykorzystane i obowiązywać w rundzie bieżącej lub następnej.
8. "Freeday" może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej osoby, wskazanej wcześniej przez terrorystę.
9. Nie można życzyć sobie, aby Antyterrorysta wydał polecenie. 

Regulamin Administratora

1. Administrator powinien dawać przykład dobrego zachowania.
2. Administrator ma zakaz nadużywania władzy.
3. Administrator to obowiązek, a nie przywilej.
4. Administrator może ustalić dodatkowe zasady, nieujęte w regulaminie.
5. Nieaktywni admini, bez uprzedniego poinformowania o "urlopie", będą usuwani.
6. Administrator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu zarówno serwera jak i forum.

Edited by nonejm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, nonejm napisał:

5. Zakaz omijania pułapek i skracania map

Bez skracania i omijania czasami nie ma frajdy :) A tak to ok :)

Edited by PirOzel

Share this post


Link to post
Share on other sites

+ jeden zapis dodatkowy do jaila.

1. Polecenia niewykonane można egzekwować  po otwarciu się cel. 
2. Wyjątkami do w/w punkt są:  osoby które posiadają broń oraz granaty/uciekły secretem/znajdują się w celi z secretem (w tym jeśli jest to jedna wspólna cela)

Edited by nonejm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jestem TAK na oprócz nowych zasad dodanych do "Mapy typu surf". Moim zdaniem stare zasady powinny zostać dotyczące surfa. Np: Mapa buck_wild. Antyterroryści i terroryści lecą po bronie typu ak/m4 i juz w tym momencie powinni zacząć strzelać do siebie a nie czekać przeciętnie jeszcze 5sek wcelowani we wroga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zasada uproszczenia na surfie jest w dwóch celach:
1. By nie było dywagacji gdzie można a gdzie nie czy po 10 sec czy tu się liczy itd. - mniej problemów 10 sec wszędzie.
2. Ma też to usprawnić reakcję adminów na te wybryki, nie raz jest dyskusja czy to była pierwsza rampa czy nie a to jedynie można zweryfikować na demku ponieważ admin też gra  a zweryfikowanie na czasomierzu i czy był kill jest dużo łatwiejsze. 

Co do czasu można dyskutować między 5 - 10 sec , ta granica jest rozsądna

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam 

Do zaproponowanych zmian w regulaminie proszę o krótki komentarz z jakiego powodu jakiś punkt ma zostać zmodyfikowany. 

 

Pozdrawiam 

Remzo 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zaktualizowałem post pierwszy o zapis z surfa oraz komentarze z jakiego powodu ma zostać zmodyfikowany

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...