Jump to content
Shay27

[Regulamin] Zasady&Zachowanie (pol. wersja)

Recommended Posts

REGULAMIN OGÓLNY od 11.05.2021
1. Zabronione jest wykonywanie czynności łamiących polskie prawo.

2. Każdy może być upomniany przez członków Administracji, więc każdy ma obowiązek stosowania się do ich poleceń.

3. Niedopuszczalne jest dyskryminowanie, oczernianie i wyśmiewanie innych użytkowników, obrażanie ich rodziców jak i innych członków rodziny.

4. Dyskutowanie o swoich poglądach politycznych, bądź światopoglądowych dozwolone ale bez obrzucania się mięsem, na kanałach które nie maja sprecyzowanej tematyki (spam), jeśli tego nie potrafisz zostaniesz wydalony.

5. Zakazuje się udostępniania cudzych danych osobowych. Niedozwolone jest też naruszanie czyjejś prywatności i publikowanie prywatnych rozmów bez zgody tej osoby.

6. Jeżeli osoba poczuje się urażona może zgłosić się do Administracji.

7. Dozwolone jest używanie dowolnych nicków, jeśli nie są one obraźliwe.

8. Należy zapoznać się z tematami kanałów i zamieszczać na nich odpowiednie treści.

9. Zakazany jest spam na kanałach, chyba, że kanał jest do tego przeznaczony.

10. Nie dopuszcza się usuwania i edytowania wiadomości w celu uniknięcia kar.

11. Na kanałach głosowych dbamy, by każdy był dobrze słyszalny, unikamy wszystkich dźwięków, które mogą przeszkadzać w rozmowie.

12. Każdy ma obowiązek zgłosić łamanie regulaminu przez inne osoby.

13. Zakazane jest reklamowanie publiczne innych serwerów Arma 3.

14. Dozwolone jest reklamowanie swoich grup / jednostek grających na naszych serwerach - discord kanał: #grupy-reklama.

15. Posiadanie nicku o nazwie admin/administrator jest zabronione.

16. Łamanie reguł będzie karane. Kary są określane przez Administrację i podlegają negocjacjom.

 

 

REGULAMIN ROZGRYWKI od 25.12.2021

1. Na globalnych kanałach komunikacji dozwolone jest uzywanie tylko jezyka polskiego i angielskiego.

2. Wymagane jest utrzymywanie komunikacji z resztą graczy, jeśli przez to zostaniesz poszkodowany, nie należy Ci sie odszkodowanie.

3. Spam / Trolling / Zagłuszanie na globalnych kanałach komunikacji - zabronione.

4. Zabieranie i niszczenie pojazdów innych graczy - zabronione.

5. Poruszanie się we wrogim mundurze - zabronione.

6. Strzelanie do sojuszników - Friendly Fire - zabronione.

7. Zbyt częste zmienianie drużyny w trybie PVP w celu zdobycia info o pozycji przeciwnika - zabronione.

8. Utrudnianie rozgrywki:

  8.a. Nielimitowany ostrzał miasta z użyciem artylerii lub z pojazdu plot (Anti-Air) - zabroniony.

  8.b. Niechciane wsparcie z powietrza CAS i HELI, które utrudnia rozgrywke oddziałowi na ziemi - zabronione.

9. Piechota ma priorytet w rozgrywce, czyli decyduje czy wsparcie innych typów jednostek jest potrzebne.

10. Lotnictwo ma asystować oddziałom naziemnym, zabezpieczać ich przed zbliżającymi się jednostkami wroga, kontrolować przestrzeń powietrzną i zapewnić transport.

11. Pas Startowy na lotnisku jest wspólnym dobrem, zabronione jest spawnowanie na nim pojazdów i zostawianie na czas dłuższy.

11.a. Chęć użycia pasa startowego powinna zostać zgłoszona na kanałe ogólnym - patrz punkt 2.

12. Łamanie reguł będzie karane. Kary są określane przez Administrację i podlegają negocjacjom.

 

edit by Komar

poniżej stara wersja


Zasady&Zachowanie

Wszyscy niezależnie od swoich relacji traktują się z szacunkiem.

Wszyscy dostosowują się do stylu gry.

Wszyscy kiedy jest taka możliwość starają się grać zespołowo.

 

Regulamin

Regulamin jest akceptowany w momencie wejścia na serwer. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia ze stosowania się do jego zasad. Decyzje o wysokości kary podejmuje administrator w zależności od wielkości przewinienia. Sytuacje nieopisane w regulaminie zostawia się ocenie administratorów.

 

 

 

Regulamin ogólny

 1. Używanie innych języków niż angielski i polski na globalnych kanałach komunikacji. [warn, kick, ban 24h]
 2. Spam ,na którymkolwiek kanale komunikacji w grze i na Teamspeaku. [warn, kick, ban od 24h do 7d]
 3. Wykorzystywanie błędów gry w celu uzyskania przewagi nad innymi graczami. [warn, kick, ban od 24h do 7d]
 4. Trolling(wiki) ,griefing(wiki) i wszelkie przejawy awanturnictwa/chamstwa. [warn, kick, ban od 24h do perm]
 5. Obrażanie, zniesławianie, wszelkie formy rasizmu ,znęcanie się i zastraszanie graczy, zbyt wulgarne zachowanie wobec innych graczy oraz prowokowanie do takich zachowań. [warn, kick, ban od 24h do perm]
 6. Używanie symboli (skinów, emblematów na pojazdach itp.) zabronionych prawnie (propagowanie faszyzmu, nazizmu, komunizmu), rasistowskich oraz obraźliwych i wulgarnych. [warn, kick, ban od 7d do perm]
 7. Używanie nieodpowiednich nicków, tzn. obraźliwych, prowokujących, służących do podszywania się lub innych form trollowania. [warn, kick, ban od 7d do perm]
 8. Używanie niedozwolonych skryptów. [ban od 7d do perm]
 9. Reklamowanie innych serwerów, klanów, społeczności i innych ugrupowań [dotyczy również tagów w nicku] oraz prowadzenie rekrutacji w obrębie naszej społeczności . [ban od 3 miesięcy do perm]
 10. Działanie na szkodę serwera, społeczności bądź próby jego uszkodzenia. [ban czasowy ,ban perm]
 11. Nadużywanie władzy na vote adminie (bezpodstawne wyrzucanie innych graczy, ciągłe zmienianie misji itp) [ban czasowy ,ban perm]
 12. Posiadanie nicku o nazwie admin/administrator jest zabronione. [ostrzeżenie, kick]

Rozgrywka

 1. Wymagane jest utrzymywanie komunikacji z resztą graczy[kick za wielokrotne nie odpowiadanie na próby podjęcia komunikacji przez innych]
 2. Samowolne zabieranie pojazdów - Przyzwolenie o wydaniu pojazdu daje tylko HQ/Główny dowódca. [warn, kick, ban od 24h]
 3. Świadome/nieświadome Teamkillowanie. [kick, ban od 24h do perm] 
 4. Łamanie zasad spisanych dodatkowo w misjach autorskich, opisanych przez mission makera i dostępnych w grze. [warn, kick, ban od 24h do 7d]
 5. Zmienianie drużyny w trybach TVT (teamy graczy przeciwko sobie) w celu uzyskania korzyści (znajomość planu przeciwnika, jego położenia etc.) [warn, kick, ban od 24h do 7d]
 6. Pilotowanie pojazdów powietrznych bez odpowiednich umiejętności lub wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, wolą graczy bądź dowódcy. [warn, kick, ban od 24h do 7d lub zakaz latania do odwołania]
 7. Strzelanie w bazie (wyjątkiem jest pojawienie się w bazie wrogich jednostek). [warn, kick, ban od 24h do 7d]
 8. Strzelanie do graczy znajdujących się w tej samej drużynie/frakcji. [warn, kick, ban od 7d do perm]
 9. Utrudnianie rozgrywki (m.in. akcje solo/rambo zakończone niepowodzeniem, brakiem korzyści dla członków drużyny lub narażające drużynę na straty ,świadome niszczenie sprzętu własnego bądź drużyny, nielimitowany ostrzał artyleryjski miasta z użyciem nieskończonych zasobów amunicji). [warn, kick, ban od 7d do perm]
 10. Na slocie Commandera i moderatora mogą przebywać tylko administratorzy lub osoby przez nich uprawnione [warn, kick, ban od 2d do 30d]
 11. Poruszanie się we wrogim mundurze [warn, kick, ban od 2d do 30 d]

O organizacje wszelkiego rodzaju rozgrywek zaplanowanych z zapisami na serwerze należy uprzednio zwrócić się do [email protected] o zgodę.

 

Administracja

1. Ostateczną decyzję o przyjęciu na stanowisko administracyjne zawsze podejmuje [email protected] bazując na opiniach innych administratorów, graczy oraz swoim doświadczeniu.

2. [email protected] ma prawo do natychmiastowego wydalenia ze stanowiska administracyjnego w razie nagannego złamania regulaminu przez któregoś z administratorów.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Końcową decyzję zawsze podejmuje administrator.
Gracz ma możliwość złożenia skargi na osobę łamiącą regulamin oraz ma prawo odwołać się do decyzji administratora podając argumenty w temacie skargi i odwołania.  
Jeżeli widzisz gracza naruszającego regulamin skontaktuj się z administracją.
 
Regulamin może ulec zmianie, lecz prawo nie działa wstecz
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...