Jump to content
nonejm

Regulamin - pytania, wnioski i interpretacja

Recommended Posts

W tym temacie możecie zadawać pytania co do interpretacji związanej z regulaminem , jak również proponować nowe punkty regulaminu.

Przed napisaniem posta sprawdź czy już ten temat nie został poruszony:

 

Regulamin Gracza

 

Zasady ogólne

1. Wchodząc na serwer Plac Zabaw, automatycznie akceptujesz panujące na nim zasady.
2. Jakiekolwiek działania na szkodę serwera będą surowo karane.
3. Zakaz reklamowania serwerów nienależących do Strefy Gier. Zabronione są wszelkie środki przekazu - czat pisany, głosowy, nick, tag drużyny itp.
4. Zakaz rozpowszechniania treści pornograficznych, erotycznych, propagujących nazizm, komunizm, faszyzm itp.
5. Korzystanie z cheatów jest zabronione i podlega karze permanentnego bana.
6. W przypadku ucieczki od kary gracz musi liczyć się z większymi konsekwencjami.
7. Od otrzymanego bana odwołać się można maksymalnie w przeciągu 7 dni. Po tym okresie kara staje się prawomocna.
8. Nick ma być czytelny, niekolidujący z nickami innych graczy.
9. Podszywanie się pod administratora lub innych graczy będzie karane.
10. Osoby, które nie przeszły mutacji, mają zakaz korzystania z mikrofonu.
11. Używanie modulatorów głosu jest zabronione.
12. Nadmierne używanie wulgaryzmów jest zabronione.
13. Nadużywanie czatu (pisanego i głosowego) będzie surowo karane.
14. Głosowanie na następną mapę musi odbyć się w ciszy.
15. Za namawianie lub sugerowanie innym wyboru mapy, a także użycia komend - voteban, rtv itd., będą wymierzane surowe kary.
16. Zakazane jest głosowanie o zbanowanie, wyrzucenie lub wyciszenie gracza bez konkretnego powodu.
17. Zabronione jest korzystanie z błędów map.
18. Celowe uśmiercanie członków własnej drużyny jest niedozwolone (nie dotyczy specjalnie stworzonych do tego zabaw, np. na mapach typu JAIL).

Odpalenie zabawy przez terrorystę jest uznawane jako TK - celowo włączasz zabawę by ktoś zginął. - bo jaki inny jest cel włączenia zabawy która powoduje śmierć?! 

 Wyjątek stanowią zabawy polegające na walce TT vs TT lub pułapki sterowane przez TT na polecenie CT

19. Zakaz odradzania się bez pozwolenia administratora.
20. Zakaz korzystania ze zmiennych clan tagów.
21. Martwi gracze nie podpowiadają (wyjątek stanowi powiadomienie o graczach AFK).
22. Wszelkie skargi i zażalenia należy zgłaszać na tzw. czat adminowski (u @ wiadomość) lub poprzez forum.

 

 

Mapy typu Jail

1. Prawo nie działa wstecz.

2. Stosujemy zasadę "jeden mówi, reszta słucha".

3. Wydawać polecenia może jedynie osoba znajdująca się w zespole Antyterrorystów.

4. Gracze nieposiadający sprawnego mikrofonu i świadomie wchodzący do zespołu Antyterrorystów, będą banowani.

5. Martwi gracze mogą używać mikrofonu tylko w wypadku, gdy chcą poinformować o sprawach ważnych (np. o zauważonym freekillu).
6. W każdą zabawę typu: ostatnia reakcja, mistrz klawiatury, walka na spraye, Sajmon mówi, kulki itp., można zagrać tylko jeden raz podczas trwania rundy.
7. Wszystkie polecenia należy wykonać najszybszym tempem i najkrótszą drogą, chyba że zostało powiedziane inaczej.

idziesz na ławkę - idziesz na najbliższą ławkę względem twojego obecnego położenia - nie chodzi tu o kłótnie o milimetry natomiast wizualnie widać co jest bliżej a co dalej.  To jak prowadzona jest rozgrywka przez CT zależy od samych CT który może wskazać jak w regulaminie pisze "chyba że zostało powiedziane innaczej." 

8. Jeżeli prowadzący nie powtórzył polecenia, to więzień w imieniu innych więźniów ma prawo jednokrotnie poprosić o powtórzenie.
9. Antyterrorysta, który popełnił błąd, ma zakaz dalszego prowadzenia i musi uśmiercić się w ciągu 30 sekund w taki sposób, żeby Terroryści nie mogli podnieść broni.

10. Antyterroryści mają obowiązek otworzenia cel przed upływem pierwszych 60 sekund rundy - po tym czasie obowiązuje "freeday" dla zamkniętych Terrorystów.
11. Antyterroryści mają prawo zabić Terrorystę, który nie słucha poleceń, posiada broń, przebywa w miejscach niedozwolonych, np. zbrojownia, secret.

Może zabić gdyż nie wykonał poprawnie polecenia o którym mówi punkt 7.

Regulamin tyczy się całości i nie należy interpretować samych punktów bez uwzględnienia całości. 

12. Antyterroryści mają zakaz kampienia w zbrojowni i secretach.
13. Antyterroryści zobowiązani są do wykorzystywania zabaw znajdujących się na mapie.
14. Antyterroryści mają całkowity zakaz leczenia się, wyjątek stanowi otrzymanie dodatkowego HP poprzez komendę !rtd.

Przepis tyczy się namawiania/sugerowania/cwaniakowania podczas głosowania.  Oczywiście można podczas głosowania rozmawiać jednakże nie na tematy związane z głosowaniem ani próbą ominięcia tego zakazu.
15. Antyterroryści nie mogą stosować odpowiedzialności zbiorowej.
16. Antyterroryści mają zakaz "podstawiania się" więźniom.
17. Antyterroryści mają zakaz podrzucania broni Terrorystom.
18. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń do tzw. "odwołania".

19. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń, których wykonanie skutkuje gwarantowaną śmiercią.
20. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń, które mają zostać wykonane w zamkniętej celi. Wyjątek stanowią cele z secretem oraz bronią.

21. Terrorysta, który posiada tzw. freeday może zostać zabity, jeżeli przeszkadza w prowadzeniu.

 

Mapy typu Deathrun

1. Zakaz dawania tzw. freerunów.

2. Każdą pułapkę można włączyć jeden raz.
3. Antyterroryści mają obowiązek grać dynamicznie.
4. Antyterroryści, którzy ukończyli mapę i są w posiadaniu broni, mają zakaz przekazania jej Terroryście.


Mapy typu Surf
1. W ciągu pierwszych 10 sekund od rozpoczęcia rundy obowiązuje całkowity zakaz:

ranienia oraz zabijania przeciwników znajdując się na swoim respawnie
ranienia oraz zabijania przeciwników znajdujących się na swoim respawnie
ranienia oraz zabijania przeciwników na pierwszej rampie wychodzącej z respawna
ranienia oraz zabijania przeciwników znajdujących się na rampie pomiędzy respawnami

jeśli strzelasz na respa lub pierwszą rampę na której znajduje się TT to tak jest to zakazane

2. Zakaz kampienia.

W zależności od sytuacji i mapy - zazwyczaj tak, grać należy dynamicznie. 

3. Bombę podłożyć można dopiero po upływie 30 sekund.
4. Zakaz rzucania granatów raniących innych graczy w miejsce teleportów.


Mapy typu Multigames
1. Zabrania się wybierania w kółko tych samych minimap.

 

Regulamin zabaw i gier

 

Zasady ogólne

1. Wszelkie gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone.
2. Zabawy muszą być przeprowadzona tak, aby każdy miał równe szanse.
3. Wybrana cyfra zabija gracza liczonego od wcześniej ustalonej strony, domyślnie liczymy od lewej.
4. Zakaz startowania zabaw na strzał z broni. Należy w tym celu użyć wyraźnej komendy, np. "Na moje słowo START...".
5. Zakaz zabawy w "totalny bezruch".
6. Kucnąć, kucać, być na kucaka oznacza, że gracz cały czas ma być w pozycji kucającej.
7. Na potrzeby zabaw przyjmuje się, że zrobić przysiad oznacza kucnięcie a następnie wstanie, lub odwrotnie.
8. Bezruch oznacza zakaz zmieniania swojej pozycji oraz stanu (np. ze stanu stojącego w kucający). Punkt ten nie obejmuje zakazu "dziabania", "sprayowania" itp.
9. Nagroda wylosowana przy pomocy komendy !rtd nie zwalnia z udziału w zabawie.

 

Sajmon

1. Zakaz przekręcania słowa "Sajmon".

2. W przypadku śmierci jedynego Sajmona, zabawa zostaje zakończona.

 

 

 

Życzenia

1. Ostatni terrorysta ma prawo do ostatniego życzenia, oraz wybór pomiędzy !lr a własnym życzeniem.

* Terrorysta ma zakaz celowego przedłużania rundy poprzez zwlekanie z wyborem życzenia.
2. Terrorysta może mieć maksymalnie 3 życzenia jeżeli wybrał opcję !lr lub jedno w przypadku własnego życzenia.
3. Gdy gracz wybrał opcję !lr nie ma możliwości skorzystania z punktu medycznego.

 !LR może wybrać tylko i wyłącznie osoba, która uczciwie wygrała rundę, 
4. Własne życzenie nie może wymagać ingerencji admina.
5. Życzenie musi być wykonywalne.
6. Nie można życzyć sobie więcej życzeń.
7. Życzenie może być wykorzystane i obowiązywać w rundzie bieżącej lub następnej.
8. "Freeday" może dotyczyć tylko i wyłącznie jednej osoby, wskazanej wcześniej przez terrorystę.
9. Nie można życzyć sobie, aby Antyterrorysta wydał polecenie.

 

Regulamin Administratora

1. Administrator powinien dawać przykład dobrego zachowania.
2. Administrator ma zakaz nadużywania władzy.
3. Administrator to obowiązek, a nie przywilej.
4. Administrator może ustalić dodatkowe zasady, nieujęte w regulaminie.
5. Nieaktywni admini, bez uprzedniego poinformowania o "urlopie", będą usuwani.
6. Administrator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu zarówno serwera jak i forum.
 

 

 

Inne:

 

 

Mam pytanie również o Freedaya. Jak mamy FD to możemy wybiec z cel od razu po rozpoczęciu się rundy (czyli tak jak było kiedyś), czy musimy czekać aż prowadzący nam na to pozwoli, bo od różnych adminów słyszę rożne wersje.

 

Póki co nie ma na to regulaminu. Obecnie freeday może wybiec jednakże CT może chwilowo go przetrzymać w ramach tymczasowych poleceń. Najbezpieczniej pytać czy można iść.  Obecnie trwają prace nad zmianą !rl z opcją dodania freedaya i oznakowania go. W ten sposób nie będzie już możliwości popełnienia niechcący freekilla

 

 

 22 godziny temu, bokuser napisał:

1. Wszelkie gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone.

6. W każdą zabawę typu: ostatnia reakcja, mistrz klawiatury, walka na spraye, Sajmon mówi, kulki itp., można zagrać tylko jeden raz podczas trwania rundy. (jedyna wzmianka o mistrzu). 

Czy jeśli gramy mistrza klawiatury to muszę zawsze mówić co wygra 1 osoba?

Warto wspomnieć o tym, aczkolwiek nie musisz. 

Edited by nonejm

Share this post


Link to post
Share on other sites

18. Celowe uśmiercanie członków własnej drużyny jest niedozwolone 

Tyczy się to zabaw typu ein zwei drei? Nie jest to moim zdaniem celowym uśmiercaniem członków swojej drużyny, gdyż nie decydujemy na którym polu staną gracze. Odpalając zabawę, wciąż jest duże prawdopodobieństwo, że nasi kompani z drużyny przeżyją, a jako iż my nie decydujemy, które pole ginie moim zdaniem nie powinno się to zaliczać do teamkillów. 

 

Mam pytanie również o Freedaya. Jak mamy FD to możemy wybiec z cel od razu po rozpoczęciu się rundy (czyli tak jak było kiedyś), czy musimy czekać aż prowadzący nam na to pozwoli, bo od różnych adminów słyszę rożne wersje.

 

Następnym punktem do którego pragnę nawiązać to

14. Głosowanie na następną mapę musi odbyć się w ciszy.

Niby głosowanie ma odbywać się w ciszy, ale nigdy się nie odbywa, więc uważam że ten punkt można usunąć z regulaminu.

 

18. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń do tzw. "odwołania".

Czasem zdarzy się, że prowadzę i czy wydanie polecenia, np że więźniowie nie mogą skakać do 3:00 czy wiąże się to z tym że jest one jakby do odwołania, czy nie bo sam nie wiem. Wiadomym jest, że po kilku min odwołam jakby to polecenie, bo nie będę czekał 7 min by zrobić jakąś zabawę, ale gdy tego nie odwołam to polecenie w końcu wygaśnie i nie jest do odwołania. 

 

11. Antyterroryści mają prawo zabić Terrorystę, który nie słucha poleceń, posiada broń, przebywa w miejscach niedozwolonych, np. zbrojownia, secret.

Nie ma tu wzmianki o tym, że antyterroryści mają prawo zabić Terrorystę, który nie wykonuje polecenia najszybszym tempem i najkrótszą drogą, więc zabijanie graczy podając ten powód jest najzwyczajniejszym freekillem. 

 

Wiem, że Remzo wypowiedział się na ten temat, w innym poście ale

7. Wszystkie polecenia należy wykonać najszybszym tempem i najkrótszą drogą, chyba że zostało powiedziane inaczej.

Moim zdaniem te polecenie powinno być traktowane tak jak pisał pomidor, jak prowadzący poda obiekt na który mamy się udać, to możemy najkrótszą drogą i najszybszym tempem udać się na dowolny obiekt wymieniony przez prowadzącego, który znajduje się na tej mapie. Takie postrzeganie tego punktu sprawiłoby to, że CT zaczęłoby myśleć i znalazłoby inny sposób na uśmiercanie terrorystów niż stanie z linijką i mówienie haha ta ławka jest krok bliżej. Po prostu polecenia mają być jasne i dokładne, wymieniając obiekt wystarczy doprecyzować o który nam chodzi (np ten przed celami, ten w który strzeliłem, ten który jest NAJBLIŻEJ. Wystarczy, że prowadzący powie że chodzi mu o ten co znajduję się najbliżej i cały kłopot znika, czy to nie jest proste? Tak myślałem.

Edited by Heroes

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minut temu, Heroes napisał:

7. Wszystkie polecenia należy wykonać najszybszym tempem i najkrótszą drogą, chyba że zostało powiedziane inaczej.

 

Polecenie jest wyraźne, a @Remzo jasno się wypowiedział na ten temat - tutaj nic w tej kwestii się nie zmieniło a wykładnia tego punktu pozostaje jak dotychczas - idziesz na ławkę - idziesz na najbliższą ławkę względem twojego obecnego położenia - nie chodzi tu o kłótnie o milimetry natomiast wizualnie widać co jest bliżej a co dalej.  To jak prowadzona jest rozgrywka przez CT zależy od samych CT który może wskazać jak w regulaminie pisze "chyba że zostało powiedziane innaczej." 

 

22 minuty temu, Heroes napisał:

11. Antyterroryści mają prawo zabić Terrorystę, który nie słucha poleceń, posiada broń, przebywa w miejscach niedozwolonych, np. zbrojownia, secret.

Nie ma tu wzmianki o tym, że antyterroryści mają prawo zabić Terrorystę, który nie wykonuje polecenia najszybszym tempem i najkrótszą drogą, więc zabijanie graczy podając ten powód jest najzwyczajniejszym freekillem.

Może zabić gdyż nie wykonał poprawnie polecenia o którym mówi punkt 7.

 

Regulamin tyczy się całości i nie należy interpretować samych punktów bez uwzględnienia całości. 

 

25 minut temu, Heroes napisał:

Następnym punktem do którego pragnę nawiązać to

14. Głosowanie na następną mapę musi odbyć się w ciszy.

Niby głosowanie ma odbywać się w ciszy, ale nigdy się nie odbywa, więc uważam że ten punkt można usunąć z regulaminu.

Przepis tyczy się namawiania/sugerowania/cwaniakowania podczas głosowania.  Oczywiście można podczas głosowania rozmawiać jednakże nie na tematy związane z głosowaniem ani próbą ominięcia tego zakazu.

 

26 minut temu, Heroes napisał:

Mam pytanie również o Freedaya. Jak mamy FD to możemy wybiec z cel od razu po rozpoczęciu się rundy (czyli tak jak było kiedyś), czy musimy czekać aż prowadzący nam na to pozwoli, bo od różnych adminów słyszę rożne wersje.

 

Póki co nie ma na to regulaminu. Obecnie freeday może wybiec jednakże CT może chwilowo go przetrzymać w ramach tymczasowych poleceń. Najbezpieczniej pytać czy można iść.  Obecnie trwają prace nad zmianą !rl z opcją dodania freedaya i oznakowania go. W ten sposób nie będzie już możliwości popełnienia niechcący freekilla

 

29 minut temu, Heroes napisał:

18. Celowe uśmiercanie członków własnej drużyny jest niedozwolone 

Tyczy się to zabaw typu ein zwei drei? Nie jest to moim zdaniem celowym uśmiercaniem członków swojej drużyny, gdyż nie decydujemy na którym polu staną gracze. Odpalając zabawę, wciąż jest duże prawdopodobieństwo, że nasi kompani z drużyny przeżyją, a jako iż my nie decydujemy, które pole ginie moim zdaniem nie powinno się to zaliczać do teamkillów. 

 


Odpalenie zabawy przez terrorystę jest uznawane jako TK - celowo włączasz zabawę by ktoś zginął. - bo jaki inny jest cel włączenia zabawy która powoduje śmierć?! 

 Wyjątek stanowią zabawy polegające na walce TT vs TT lub pułapki sterowane przez TT na polecenie CT

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Wszelkie gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone.

6. W każdą zabawę typu: ostatnia reakcja, mistrz klawiatury, walka na spraye, Sajmon mówi, kulki itp., można zagrać tylko jeden raz podczas trwania rundy. (jedyna wzmianka o mistrzu). 

Czy jeśli gramy mistrza klawiatury to muszę zawsze mówić co wygra 1 osoba?

 

1. W ciągu pierwszych 10 sekund od rozpoczęcia rundy obowiązuje całkowity zakaz [].

są mapy gdzie można zabijać z topa to liczy sie wtedy zakaz?
 

2. Zakaz kampienia.

Jak ktoś robi na małym kawałku wasd cały czas to kampi czy rusza. 

 

Edited by bokuser

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minut temu, bokuser napisał:

1. Wszelkie gry i zabawy muszą być dokładnie wytłumaczone.

6. W każdą zabawę typu: ostatnia reakcja, mistrz klawiatury, walka na spraye, Sajmon mówi, kulki itp., można zagrać tylko jeden raz podczas trwania rundy. (jedyna wzmianka o mistrzu). 

Czy jeśli gramy mistrza klawiatury to muszę zawsze mówić co wygra 1 osoba?

Warto wspomnieć o tym, aczkolwiek nie musisz. 

 

17 minut temu, bokuser napisał:

1. W ciągu pierwszych 10 sekund od rozpoczęcia rundy obowiązuje całkowity zakaz [].

są mapy gdzie można zabijać z topa to liczy sie wtedy zakaz?

jeśli strzelasz na respa lub pierwszą rampę na której znajduje się TT to tak jest to zakazane

 

18 minut temu, bokuser napisał:

2. Zakaz kampienia.

Jak ktoś robi na małym kawałku wasd cały czas to kampi czy rusza. 

W zależności od sytuacji i mapy - zazwyczaj tak, grać należy dynamicznie. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. Gdy gracz wybrał opcję !lr nie ma możliwości skorzystania z punktu medycznego

 

Gdy wezmę rebel i skampie się w medyku to łamię regulamin? 

 

Oraz co robić gdy uciekinier wpisze !LR I wybierze rebel? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 godzin temu, Jesus napisał:

Gdy wezmę rebel i skampie się w medyku to łamię regulamin? 

No raczej :-)

 

7 godzin temu, Jesus napisał:

Oraz co robić gdy uciekinier wpisze !LR I wybierze rebel? 

Slay, !LR może wybrać tylko i wyłącznie osoba, która uczciwie wygrała rundę, niedawno było o tym mówione.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proponuję dodać taki punkt do regulaminu

Życzenia

10.Antyterroryści mają zakaz celowego uśmiercania się podczas ostatniego życzenia.

 

Łącznie z takim głupim tłumaczeniem jak słyszałem dziś, że przypadkowo całe ct wpisało przez przypadek killa.

 

Dziękuje nie pozdrawiam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 21.05.2018 o 19:38, nonejm napisał:

20. Antyterroryści mają zakaz wydawania poleceń, które mają zostać wykonane w zamkniętej celi. Wyjątek stanowią cele z secretem oraz bronią.

Czy na mapie jb_undertale CT może używać tego punktu?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, MaXiuR napisał:

Czy na mapie jb_undertale CT może używać tego punktu?

Opisz dokładnie o co chodzi, nie znamy każdej mapy na pamięć 😀

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minut temu, pomidor™ napisał:

Opisz dokładnie o co chodzi, nie znamy każdej mapy na pamięć 😀

W prawie wszystkich celach znajduje się secret.

Można nim uciec przechodzac climba, bhopa, lub labirynt, zalezy do jakiej celi się trafi.

Edited by Rzuf
daddsdssssdsds

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak Rzuf wyżej napisał.

W każdej z cel jest "secret" który po przejściu daje: pistolet, koronę bądź teleport (ucieczkę), więc czy CT może wydawać polecenia przy zamkniętych celach?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, MaXiuR said:

Jak Rzuf wyżej napisał.

W każdej z cel jest "secret" który po przejściu daje: pistolet, koronę bądź teleport (ucieczkę), więc czy CT może wydawać polecenia przy zamkniętych celach?

 

 

Nie rozumiem, przecież sam zacytowałeś punkt, który jasno mówi, że zakaz nie obowiązuje cel z secretem, więc?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zapewne Maxiurowi chodzi o to, że w prawie każdej celi jest secret, więc czy można dawać pozostałym graczom rozkazy bez względu, czy są w celi, czy nie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeżeli w każdej celi jest secret, to wszyscy muszą słuchać poleceń (nawet jeżeli cele są zamknięte).

Proste 😁

Share this post


Link to post
Share on other sites

@MaXiuR - zasada jest prosta, jeżeli w celi jest secret to możesz jej wydawać polecenia
Jeżeli w każdej celi jest secret to możesz wszystkim celom/więźniom wydawać polecenia
Jeżeli jest jedna cela z secretem - to możesz całej celi/wszystkim znajdującym się w niej więźniom wydawać polecenia

Itd., jedyne o czym warto pamiętać w takiej sytuacji to to że nie każdy Terro musi wiedzieć że jest secret, fajnie by było gdybyście takich ludzi informowali przed (ewentualnie po) zabiciem że mają się stosować do poleceń bo jest w celi secret

To chyba wszystko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości powinien byc dodany punkt do regulaminu jail:

22. Osoba która posiada freeday powinna poczekać aż osoba prowadząca pozwoli mu iść (nie dotyczy fd "do końca rundy"

 

Pozdrawiam ~Kuba

Share this post


Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, Jakub Jakub ;) napisał:

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości powinien byc dodany punkt do regulaminu jail:

22. Osoba która posiada freeday powinna poczekać aż osoba prowadząca pozwoli mu iść (nie dotyczy fd "do końca rundy"

 

Pozdrawiam ~Kuba

Bez sensu, po to jest stworzony napis nad głową (tak, wiem, czasami nie działa, ale to obowiązkiem CT jest pamiętać, która osoba wzięła FD, żeby jej nie zabić).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...